नेपाल पुलिसस्कृलको प्राचार्य नियुक्तिकी लागि दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना

नेपाल पुलिस स्कुल (गरुडा, रौतहट र घोराही, दाङ) मा रिक्त रहेको प्राचार्य नियुक्त गर्ने प्रयोजनको लागि देहायको योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकबाट दरखास्त पेस गर्न सकिने ”व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *