शैक्षिक सत्र २०७९ का लागि कक्षा ११ मा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना !

नेपाल प्रहरी कल्याणकारी कोषद्वारा सञ्चालित यस स्कूलमा नेपाल प्रहरी कर्मचारीका सन्ततिलाई ६० प्रतिशत र सर्वसाधारण नागरिकका सन्ततिलाई ४० प्रतिशत सिट अनुपातमा शैक्षिक सत्र २०७९ का लागि कक्षा ११ मा व्यवस्थापन समूह अन्तर्गतका Computer Science र Business Studies मा भर्ना खुलेको बेहोरा सबैमा जानकारीका लागिअनुरोध गरिएको छ :

भर्ना प्रक्रिया :-

फाराम वितरण र दर्ता :- २०७९ साउन १२ गतेदेखि २०७९ साउन २४ गतेसम्म ।
फारम पाइने र दर्ता गर्ने स्थान :- नेपाल पुलिस स्कूल सामाखुसी, काठमाडौँ ।
प्रवेश परीक्षा मिति र समय : २०७९ साउन २५ गते बिहान ०८:०० बजे ।
प्रवेश परीक्षा हुने स्थान :- नेपाल पुलिस स्कूल सामाखुसी, काठमाडौँ ।

फारम दर्ता गर्न चाहिने कागजातहरु :-

जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
विद्यार्थीको पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो,
अभिभावकको १ प्रति फोटो ( बहालवाला प्रहरी भए युनिफर्म लगाएको),
SEE को ग्रेडसिटको प्रतिलिपि,
बहालवाला प्रहरी कर्मचारीको हकमा कार्यरत कार्यालयबाट दरबन्दी, दर्जा र कम्प्युटर कोड नं. खुलेको सिफारिस पत्र,
पूर्व प्रहरी कर्मचारी भए पेन्सन पट्टाको प्रतिलिपि,
अमर प्रहरीको सन्तति भए परिचय खुल्ने पत्रको प्रतिलिपि ।

थप जानकारीको लागि : फोन नं. : ०१-४३५६१६०, ९८५१२८४२४०

Nepal Police School, Samakhusi, Kathmandutet

प्राचार्य राम प्रसाद भुसाल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *