News

नयाँ विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना !

नेपाल प्रहरी कल्याणकारी कोषट्वारा सञ्चालित यस स्कुलमा नेपाल प्रहरी कर्मचारीका सन्ततिलाई ६० प्रतिशतर सर्वसाधारण नागरिकका सन्ततिलाई ४० प्रतिशत सिट अनुपातमा शैक्षिक सत्र २०८१ का लागि निम्न बमोजिम भर्नाखुलेको व्यहोरा सबैमा जानकारीका लागि अनुरोध गरिएको छ । जानकारीको लागि : फोन नं. : ०१-४९५६६६०, ९८५६२८४२४०

Read More

नेपाल पुलिसस्कृलको प्राचार्य नियुक्तिकी लागि दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना

नेपाल पुलिस स्कुल (गरुडा, रौतहट र घोराही, दाङ) मा रिक्त रहेको प्राचार्य नियुक्त गर्ने प्रयोजनको लागि देहायको योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकबाट दरखास्त पेस गर्न सकिने ”व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Read More

उपत्यकाव्यापी विद्यालय स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता

उपत्यकाव्यापी विद्यालय स्तरीय चित्रकला प्रतियोगितामा विद्यार्थीहरु सहभागी गराइदिनुहुन । यस विद्यालयले मिति २०८० असोज १७ गते बुधबारको दिन “६८ औं प्रहरी दिवस २०८० “को अवसरमा “प्रहरी र समुदाय”( Police and Community) शिर्षकमा उपत्यकाव्यापी (कठमाण्डौ, ललितपुर र भक्तपुर ) विद्यालयस्तरीय स्थलगत चित्रकला प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको हुँदा कक्षा ८ देखि १० सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीहरू मध्येबाट एक/एक […]

Read More

शिक्षक आवश्यकता ! शिक्षक आवश्यकता !!

नेपाल प्रहरी कल्याणकारी कोष द्धारा संचालित यस स्कुलमा रिक्त रहेको देहावको पदमा करारमा शिक्षक पदपूर्ति गर्नुपर्ने’ भएकोले निम्न याेग्यता पुगेका ४० वर्ष गनागेका नेपाली नागरिकहरु बाट दरखास्त आब्वहान गरिएको छः

Read More

विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना

विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना । नेपाल प्रहरी कल्वाणकारी कोषद्वारा सञ्चालित यस स्कुलमा नेपाल प्रहरी कर्मचारीका सन्ततिलाई 6० प्रतिशत र सर्वसाधारण नागरिकका सन्ततिलाई ४० प्रतिशत सिट अनुपातमा शैक्षिक सत्र २०८० का लागि कक्षा ११ मा व्यवस्थापन समूह अन्तर्गतका Computer Science र Business Studies मा भर्ना खुलेको व्यहोरा सबैमा जानकारीका लागि अनुरोध गरिएको छ ।

Read More

शिक्षक आवश्यकता ! शिक्षक आवश्यकता !

नेपाल प्रहरी कल्याणकारी कोष द्धारा संचालित यस स्कुलमा रिक्त रहेको देहावको पदमा करारमा शिक्षक पदपूर्ति गर्नुपर्ने’ भएकोले निम्न याेग्यता पुगेका ४० वर्ष गनागेका नेपाली नागरिकहरु बाट दरखास्त आब्वहान गरिएको छः

Read More

शिक्षक आवश्यकता ! शिक्षक आवश्यकता !

शिक्षक आवश्यकता !। नेपाल प्रहरी कल्याणकारी कोषद्वारा सञ्चालित यस स्कूलमा रिक्त रहेका देहायका पदमा करारमा शिक्षक पदपूर्ति गर्नुपर्नेभएकोले निम्न योग्यता पुगेका ४० वर्ष ननाघेका नेपाली नागरिकहरुबाट दरखास्त आह्वान गरिएको छ ।

Read More