Post

Latest Posts

शिक्षक आवश्यकता

August 28, 2022

शिक्षक आवश्यकता ! नेपाल प्रहरी कल्याणकारी कोषद्वारा सञ्चालित यस स्कूलमा रिक्त रहेको देहायको…

शैक्षिक सत्र २०७९ का लागि कक्षा ११ मा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना !

July 30, 2022

नेपाल प्रहरी कल्याणकारी कोषद्वारा सञ्चालित यस स्कूलमा नेपाल प्रहरी कर्मचारीका सन्ततिलाई ६० प्रतिशत…

नतिजा प्रकाश गरिएको बारे

April 24, 2022

नेपाल प्रहरी कल्याणकारी कोषद्वारा सञ्चालित यस स्कूलमा शैक्षिक सत्र २०७९ मा नयाँ भर्नाका…

GMAT Category

No posts found